Styret og Ledelse i Wiseline

SVEIN VESTERMO - STYRELEDER
SVP Saferoad Signs & WZP Nordic
Mr. Vestermo er utdannet siviløkonom.
HELGE MJØLNERØD - GRUNNLEGGER OG DAGLIG LEDER
Har 15 års erfaring innen bank og finans, 10 års erfaring fra IT samt flere års erfaring fra risikostyring.

Har hatt flere styreposisjoner i norske selskaper, og besitter bred erfaring innen salg, marked og forretningsutvikling.

Noen av rollene han har hatt er:
Styreleder – NordiConsult AS
Business Development Manager - Safetec en ABS Group Company
Administrerende direktør - Safetec Limited
Kjederleder - ADCom Data AS og Teneo Data AS

LARS ASLE EINARSEN - STYREMEDLEM
Lars Asle Einarsen er utdannet psykolog(UiB) og spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi (Norsk psykolog forening).

Einarsen har bred erfaring fra 18 års arbeid innen området organisasjons- og lederutvikling, spesielt psykososialt arbeidsmiljø og håndtering av mobbing og konflikter.
Han har arbeidet i både nasjonale og internasjonale selskap. Einarsen har skrevet flere lærebok kapitler (Mikkelsen og Laudal red.) og underviser jevnlig ved UiB , NTNU og fast ved Handelshøyskolen BI på skoleleder programmet og masterprogrammet i skoleledelse. Einarsen har omfattende konsulenterfaring fra arbeid i en rekke bransjer som universiteter, industri, finans og forsikring, forskningsinstitutter, departementer, kulturinstitusjoner, direktorater/tilsyn, helseforetak, grunnskole,  mediehus m.m. Einarsen har gründer og ledererfaring. Han er tidligere gründer, eier og leder av arbeidsmiljøkonseptet Medarbeider Tilfredshet Monitor, MTM og leder for selskapet Sensus AS og direktør i Hjelp24 Sensus.
  • Gründer og leder Sensus AS
  • Direktør Hjelpe24 Sensus AS
  • Partner Lead AS
  • Eier og leder Nordic Psychology Services AS
STEIN OVE ERIKSTAD - STYREMEDLEM
PhD, CTO Fedem Technology

Stein Ove har en mastergrad fra NTNU Trondheim i 1989 og en doktorgrad fra samme institusjon.

Han har tidligere jobbet for Computas Expert Systems, Det Norske Veritas og SINTEF Marintek, primært med forskning og IKT-systemutviklingsprosjekter.

Han medvirkede proNavis sammen med Arnulf Hagen i 2002, og leverte rådgivningstjenester og IKT-løsninger.

I 2008 ble Stein Ove professor ved NTNU. Han har fungert som dekan for utdannelse ved fakultet for ingeniørfag, og vært en forsker ved engineering ved divisjon Engineering Systems på MIT.
KRISTIAN MJØLNERØD - STYREMEDLEM
Daglig leder og grunnlegger av NordiConult AS 

Markedsføringsdirektør Ibistic as og Holte Group

Markedsføringsleder Holteprosjekt AS (nå Holte Consulting)

12 års erfaring i utvikling av metoder og gjennomføring av inspeksjon av høy- og lavspenningslinjer. Seniorrådgiver; Opplæring, rådgivning og opplæring av metoder for evaluering av kraftledninger i felt.

20 års nasjonal og internasjonal erfaring innen salg, markedsføring og PR.