Kompetanse

HELGE MJØLNERØD - GRUNNLEGGER OG DAGLIG LEDER

Har 15 års erfaring innen bank og finans, 10 års erfaring fra IT samt flere års erfaring fra risikostyring. Har hatt flere styreposisjoner i norske selskaper, og besitter bred erfaring innen salg, marked og forretningsutvikling.

Noen av rollene han har hatt er; Styreleder – NordiConsult AS, Business Development Manager - Safetec en ABS Group Company, Administrerende direktør - Safetec Limited, Kjederleder - ADCom Data AS og Teneo Data AS
ERIK SAGVOLDEN - PROJECT MANAGER / BUSINESS DEVELOPER 

Erik Sagvolden, lang erfaring fra både Safetec og SNC Lavalin. Ble uteksaminert fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) med en Master of Science i pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet (RAMS) i 2013.

Erik har gjennom sin utdannelse og arbeid fått omfattende kunnskaper om flere ulike verktøy og metoder innen sikkerhet og risikoanalyse. Han har arbeidserfaring fra et bredt spekter av ulike prosjekter og næringer, både som prosjektleder og analytiker. Han er en rask lærer og problemløser, og en viktig bidragsyter i alle lag.


JON ANDREAS HESTAD - SAFETEC NORDIC AS
Jon Andreas, innleid fra Safetec, har en mastergrad i statistikk fra Universitetet i Bergen, spesialisert seg på dataanalyse og statistisk modellering. Han har hovedsakelig arbeidet med kvantitative risikoanalyser med spesialisering innen kvantitativ tenningsmodellering og dataanalyse.

Jon Andreas har erfaring i et bredt spekter av analyse- og programmeringsprogrammer som R, Python, Java, Visual Basic og S-plus sistnevnte der han har utdannet studenter ved Universitetet i Bergen. I løpet av sin karriere har han utgitt flere papirer basert på studier utført for å identifisere årsakene til hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel. Jon Andreas var leder av Safetecs bidrag i JIP-pro.
BJØRN AXEL GRAN – INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK (IFE)
  • Professor II, NTNU
  • Seniorforsker, Institutt for energiteknikk
  • Spesialistingeniør / FoU-leder Safetec Nordic AS
  • Styremedlem Solare Village AS
  • MSc i industriell matematikk fra NTH, '93
  • PhD i programvarepålitelighet ved NTNU '02

Innleid ressurs fra IFE, med 20+ års erfaring med forskning og konsulent / rådgivningstjenester. Gruppe / divisjon leder både fra IFE og Safetec, fra ledende internasjonale FoU-prosjekter, samt 25+ år som trener og leder innen elitesport.
NATHANIEL JOHN EDWIN - SAFETEC

Nathaniel, innleid fra Safetec, ble uteksaminert med en mastergrad i pålitelighetstilgjengelighet vedlikehold og sikkerhet (RAMS) fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i 2015.


I Safetec har han vært involvert i og ansvarlig for et bredt utvalg av sikkerhetsstudier, inkludert SIL-studier, designrisikoanalyser, droppobjektstudier, HAZOP / HAZID-workshops og andre generiske pålitelighets- og probabilistiske studier. Han har også jobbet deltid med SINTEF Safety Research som en del av Senter for integrerte operasjoner i petroleumsindustrien om emner knyttet til styring av risiko i operasjoner. Nathaniel har en bachelorgrad i elektronikk og kommunikasjonsteknologi og har to års erfaring med ABB som automatiseringsingeniør for sikkerhets- og automatiseringssystemer (SAS) hvor han var involvert i konstruksjon og testing av sikkerhetssystemer for industrielle prosessapplikasjoner. Nathaniel har vært involvert i Skarfjell-bindingen til Varg-konseptstudie, samt flere SIF-screening- og SIL-tildelingsprosjekter, inkludert den pågående studien for Pil og Bue-bindingen til Njord.
STEFAN LANDSVERK ISAKSEN - SAFETEC
Stefan Isaksen, innleid fra Safetec, har studert statistikk ved Universitetet i Oslo og har en MSc i risiko og pålitelighet. Han har 10 års erfaring fra DNV og Safetec. Hans arbeidserfaring inkluderer ulike risiko-, pålitelighets- og optimaliseringsstudier, inkludert RAM, FMECA og QRA, med utvidet bruk av modellering og simulering.

Han har lært relevante programvareverktøy som Miriam, Maros og ExtendSim og gitt flere kurs i sistnevnte. Risiko- og pålitelighetsanalyser har hovedsakelig bestått av olje- og gassinstallasjoner, men også jernbane, fjernvarme, kraftnettet, telekommunikasjonsnett og frakt. Analysene har omfattet flere emner som utstyrsaldring, flersidig flyt / strømningsforsikring, undersjøisk prosessering, logistikk / transport og boring. I tillegg har Stefan stor erfaring med pålitelighetsdata gjennom sitt tidligere engasjement som OREDA (Offshore Reliability Data) prosjektleder. Stefan har også deltatt i standardiseringsarbeid og mange papirer og presentasjoner.