Business as usual under koronapandemien

Selv om koronapandemien herjer driver Wiseline business as usual. Vi jobber med kunder som forvalter kritisk infrastruktur, og prøver å ta vår del av dugnaden for å minimere konsekvensene på både økonomi og helse. Her kommer tre tips til hvordan ditt nettselskap kan håndtere utfordringene og mulighetene fremover, som kan bidra til at dere kommer styrket ut av krisen.

Evaluer og oppdater beredskapsplanen

Nettselskaper forvalter kritisk infrastruktur som bidrar til å holde i gang viktige beredskapsfunksjoner. Koronapandemien har kommet brått på mange nettselskaper, og det er derfor viktig å evaluere om prosedyrer og planer er i tråd med offentlige anbefalinger og deretter gjøre nødvendige oppdateringer. Det er foreløpig store usikkerheter knyttet til både lengde og omfang av denne krisen og det er derfor viktig å være forberedt på ulike scenarier. Sørg derfor for å være informert om situasjonen, og kontinuerlig informere personell om status og endringer. Ved å dokumentere erfaringene fra denne krisen underveis, kan selskapet også være bedre rustet neste gang krisen rammer.

NVE har laget en enkel oversikt over hvordan nettselskaper skal forholde seg til krisen, med linker til relevante sider. Denne oversikten finner du her

For bistand til å evaluere og oppdatere beredskapsplanen anbefaler Wiseline å ta kontakt med Safetec. Safetec har landets ledende ekspertise innen fagområdene risiko og beredskap, og er en viktig samarbeidspartner for Wiseline. Se mer her

Minimer risiko for personell

De ansatte er kritiske for å holde driften i gang hos nettselskaper. Deler av driften krever fysisk tilstedeværelse, og det er derfor viktig å ta nødvendige forhåndsregler for å unngå unødvendig risiko for ansatte. Skulle smitten spre seg i selskapet vil dette kunne sette kritisk infrastruktur ut av drift. Sørg derfor for å ta nødvendige forhåndsregler og reduser fysisk kontakt så mye som mulig. Les mer om tiltak og risiko på arbeidstilsynet sine sider her

Digitaliser driften

Dagens teknologi endrer hverdagen til bedrifter i rekordfart. Digitale verktøy gjør at fysisk tilstedeværelse ikke alltid er nødvendig for å avholde møter, få tak i informasjon eller gjennomføre jobben. I disse tider, med høy smitterisiko, er dette viktige verktøy for å holde driften i gang.

Disse verktøyene kan også bidra til å effektivisere store deler av driften. Videomøter gjør det mulig å spare både tid og møterom, og kan gjøre det enklere å holde hyppigere kontakt over store fysiske avstander. Ved å bruke muligheten nå til å få på plass gode rutiner og verktøy, kan selskapet effektivisere driften og være forberedt på den nye digitale hverdagen. 

 

Hos Wiseline er det business as usual. Wiseline har allerede tilpasset driften til en digital hverdag med lagring i skyen og bruk av videomøter for å holde kontakten internt og med kunder.

Dersom du ønsker å høre med om hvordan vi holder hjulene i gang gjennom krisen, eller få en introduksjon av verktøyet vårt Wiseline Asset Insight. Send en mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. slik at vi kan avtale et videomøte.

Wiseline har utviklet et nytt verktøy som gjør at nettselskapene selv kan teste effekten av ulike inspeksjons- og vedlikeholdsstrategier

Simulering av inspeksjon og vedlikehold

Wiseline utvikler modeller og verktøy for optimering av drift og vedlikeholdskostnader på overføringsnettet. Nå har vi implementert prinsippene for inspeksjon og vedlikehold i et verktøy som våre kunder selv kan bruke. Dette verktøyet er intuitivt og krever kun excelprogramvare med makroer aktivert for å kjøre.

Basert på levetidsanalyser og kritikalitet, predikerer verktøyet tilstandsutviklingen på nettet over tid. Inspeksjonstyper og inspeksjonsintervaller påvirker mulighetene for å detektere avvik og feil på nettet. Kostnader og tilstand brukes til å vurdere hvilke detekterte avvik som skal vedlikeholdes. 

Effekten av inspeksjon

Inspeksjonsintervaller har stor påvirkning på tilstanden på nettet. Modellen kan bistå nettselskaper i å balansere kostnader og risiko ved å finne det optimale inspeksjonsintervallet. Med utgangspunkt i enkel linjebefaring og topp- og råtekontroll sammenligner figurene under tilstanden og kostnaden for to ulike inspeksjonsstrategier på et nett med ca. 1 000 mastpunkter.

             Alternativ 1 er med linjebefaring hvert år og topp- og råtekontroll hvert 10. år.

             Alternativ 2 er uten linjebefaring og med topp- og råtekontroll hvert 3. år.

Begge alternativene har samme vedlikeholdsstrategi.  Ved å velge alternativ 2 er det mulig å redusere kostnadene og samtidig forbedre tilstanden på nettet. Det er vinn-vinn!

 

Demonstrasjon av verktøyet

Er du nysgjerrig på hvordan ny teknologi og data kan hjelpe ditt selskap å spare kostnader? Ta kontakt for å få en 30 minutters demonstrasjon av verktøyet som viser mulighetene dette kan gi ditt nettselskap. Send en mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. merket med Demonstrasjon.

Med er effektivt analyseverktøy er det mulig å finne optimalt inspeksjonsintervall av linjenettet uten at det går ut over sikkerheten. Dette kan gi store besparelser. 

Kraftlinjer er et komplisert nettverk av komponenter. Som alt annet, er disse utsatt for aldring. Det gjør at sannsynligheten for feil øker. Samtidig er det utfordrende og kostbart å overvåke tilstanden på komponentene. For å oppdage slitasje og reparere før det feiler, trengs manuell inspeksjon. Dette skjer dels ved linjebefaring langs bakken, dels ved topp- og råtekontroll der inspektøren i tillegg inspiserer komponenter i toppen av masten og råte i stolpen. 

Hvor ofte er det hensiktsmessig å gjennomføre slike inspeksjoner?

Bransjestandarden og anbefalingen i veiledning for Forskrift om Elektriske Forsyningsanlegg (FEF) er linjebefaring hvert år og topp- og råtekontroll hvert 10. år. 

Wiseline har utviklet et verktøy som kan simulere effekten av inspeksjon basert på levetidsanalyser av komponentene. Dette verktøyet estimerer både risikoen og kostnaden med ulike strategier, og kan dermed brukes som beslutningsstøtte for inspeksjonsintervall. 

I et prosjekt for Fosen Nett viste analysen at det hadde liten effekt på risiko å redusere intervallet for linjebefaring til hvert 2. år, samtidig som topp- og råtekontroll gjøres hvert 10. år. Innsparingen var hele 42 %.

For eldre kraftlinjer var anbefalingen å øke intervallet på topp- og råtekontroll istedenfor å gjøre linjebefaring hvert år. Dette ga også betydelig kostnadsbesparelser, samtidig som risikoen ble redusert. Grafen under viser et enkelt overblikk over kostnader og risikoer for kraftlinjer med ulik alder.  

 Hva er din inspeksjonsstrategi?

Wiseline has development the tool Wiseline Asset Insight (WAI) that enables power grid companies to understand their cost and risk drivers enabling them to optimise their maintenance program.  Every year there are thousands of both planned and unplanned interruptions on the electrical power grid in Norway. These disconnections result in undelivered energy that cost the society millions each year. The year 2016 saw a total of 25 777 incidents totalling a loss of 8 239 MWh undelivered energy (Statnett, 2017). Assuming an average interruption of 1,3 hours (Kjølle, 2011), the cost of undelivered energy is approximately 30,7 NOK per kWh. This equals 253,2 million NOK, or over 32 million USD.

Wiseline, with partners (e.g. Safetec and IFE), have worked to utilise the vast amount of inspection data into data driven decision support. The result is a ground-breaking tool enabling the power grid company to decrease both the number of power grid interruptions and saving inspections cost at the same time. WAI achieves this in two main steps;

1) Processing inspection data and estimating the state of the power grid and how this affect the risk related to personnel and loss of power.

2) Using life time analysis to estimate how components deteriorate and use this to predict the future state of the power grid by. WAI can simulate the impact inspection and maintenance have on the state of the power grid and use this to determine the optimised maintenance and inspection strategy for all parts of the power grid. 

The results from WAI is imported into Power BI to create interactive dashboards where the power grid company gets a full overview of the risks on each line. WAI can also help power grid companies to determine which power lines and posts to inspect the following period, and based on inspection data determine which component to maintain. All of this can be presented with intuitive graphs and maps together with the results from the analysis leading up to the optimised strategy. The pictures below illustrate some of the results that are presented in Power BI.

Overview of risk on the the different lines and posts. 

 

Number of deviations for each subsystem the next 10 years based on different maintenance strategies.

 

The two graphs at the top show how the state of the power grid deteriorates based on different maintenance strategies for the next 10 years. The two graphs at the bottom show the cost related to each maintenance strategy and illustrate that it is possible to reduce the costs significantly by choosing the right strategy.