Wiseline har utviklet et nytt verktøy som gjør at nettselskapene selv kan teste effekten av ulike inspeksjons- og vedlikeholdsstrategier

Simulering av inspeksjon og vedlikehold

Wiseline utvikler modeller og verktøy for optimering av drift og vedlikeholdskostnader på overføringsnettet. Nå har vi implementert prinsippene for inspeksjon og vedlikehold i et verktøy som våre kunder selv kan bruke. Dette verktøyet er intuitivt og krever kun excelprogramvare med makroer aktivert for å kjøre.

Basert på levetidsanalyser og kritikalitet, predikerer verktøyet tilstandsutviklingen på nettet over tid. Inspeksjonstyper og inspeksjonsintervaller påvirker mulighetene for å detektere avvik og feil på nettet. Kostnader og tilstand brukes til å vurdere hvilke detekterte avvik som skal vedlikeholdes. 

Effekten av inspeksjon

Inspeksjonsintervaller har stor påvirkning på tilstanden på nettet. Modellen kan bistå nettselskaper i å balansere kostnader og risiko ved å finne det optimale inspeksjonsintervallet. Med utgangspunkt i enkel linjebefaring og topp- og råtekontroll sammenligner figurene under tilstanden og kostnaden for to ulike inspeksjonsstrategier på et nett med ca. 1 000 mastpunkter.

             Alternativ 1 er med linjebefaring hvert år og topp- og råtekontroll hvert 10. år.

             Alternativ 2 er uten linjebefaring og med topp- og råtekontroll hvert 3. år.

Begge alternativene har samme vedlikeholdsstrategi.  Ved å velge alternativ 2 er det mulig å redusere kostnadene og samtidig forbedre tilstanden på nettet. Det er vinn-vinn!

 

Demonstrasjon av verktøyet

Er du nysgjerrig på hvordan ny teknologi og data kan hjelpe ditt selskap å spare kostnader? Ta kontakt for å få en 30 minutters demonstrasjon av verktøyet som viser mulighetene dette kan gi ditt nettselskap. Send en mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. merket med Demonstrasjon.