Vårt oppdrag er å skape verdi for kundene våre gjennom reduserte kostnader og effektivisering av drift og vedlikehold av overføringsnettet.

Wiseline kombinerer levetidsanalyser, tilstandsdata, risikostyring og kostnader for å finne den optimale strategien for ditt nett. Wiseline har utviklet verktøyet WAI som simulerer ulike vedlikehold- og inspeksjonsstrategier med det formål å finne de optimale strategiene og planen. Løsningene vi leverer støtter opp under ovennevnte bærekrafts mål.

Vi leverer:

Ø  Et totalbilde av den tekniske tilstanden for luftnettet, med tilhørende risiko som våre kunder har i dag.

Ø  En analyse som  dokumenterer og kommer med forslag til kostnad- og effektiviseringsgevinster innenfor inspeksjon og vedlikehold av luftlinjene.