Inspeksjonsplan

Mens inspeksjonsstrategien fokuserer på riktige tiltak med ulke tilnærminger, fokuserer planen på å gjøre tiltak riktig og gjøre tingene bedre.

Fig 1.1 viser hvilke avvik som skal rettes i neste periode, og det er etablert ulike "pakker" ut fra prioriteringer som KILE, risiko, avstand til vei osv. Alt med det formål å effektivisere den operative utførelsen. 

Wiseline utarbeider, i samarbeid med kunden, en  forslag til inspeksjonsplan.

En inspeksjonsplan er en oversikt over hvilke linjer og hvilke kontrollpunkter som skal inspiseres påfølgende periode. Inspeksjonsstrategien fokuserer på å finne en optimal strategi (Fig 1.2) der kostnad, risiko og usikkerheter vurdert for å finne riktige intervaller for å gjøre inspeksjon av ulike komponenter og linjer. Planen skal operasjonalisere og effektivisere  denne strategien ut fra hvilke linjer og kontrollpunkter som skal inspiseres i neste periode.

  

Figur 1.1 Illustrasjon av hvilke linjer som prioriteres i neste periode. "Røde områder" har høy prioritet. Figur 1.2 Prinsipper og mål med risikobasert vedlikehold i Wiseline-modellen

 

I utviklingen av våre tjenester, løsninger og leveranse, er bærekraft et viktig verdiprinsipp.