Inspeksjonsstrategi

Formålet med denne analysen er å finne den optimale inspeksjonsstrategien for et overføringsnett. (Fig 1.1).

Inspeksjonsstrategien skal optimalisere balansen mellom risiko, kostnad og risiko. For å gjøre dette benyttes Wiseline-metoden og Wiseline Asset Insight. Wiseline har ved flere anledninger identifisert besparelser på over 40%. 

Wiseline utarbeider, i samarbeid med kunden, en komplett forslag til inspeksjonsstrategi.  

En inspeksjonsstrategi er en del av en overordnet plan for å oppnå selskapets mål knyttet til drift og vedlikehold av kraftlinjene. En slik strategi legger føringer for hvordan inspeksjoner skal gjennomføres fra år til år. Prinsippet bak denne inspeksjonsstrategien er å finne riktig intervaller for inspeksjon av ulike komponenter slik at risikoen holdes på et akseptabelt nivå. Hensikten med dette er å balansere kostnader til drift, vedlikehold og inspeksjon mot risikoer og usikkerheter. Dette bidrar til å optimalisere driften av kraftlinjer mot ulike behov. Prinsippene er beskrevet i Figur 1.2.

 

 

Figur 1.1

Figur 1.1 Tilstand og inspeksjonskostnad for ulike inspeksjonsintervaller

Figur 1.2 Prinsipper og mål med risikobasert inspeksjon i Wiseline-modellen

 

 I utviklingen av våre tjenester, løsninger og leveranse, er bærekraft et viktig verdiprinsipp.