Vedlikeholdsplan

Mens vedlikeholdsstrategien fokuserer på riktige tiltak med ulike tilnærminger, fokuserer planen på å gjøre tiltak riktig og gjøre tingene bedre.

Fig 1.1 viser hvilke avvik som skal rettes i neste periode, og det er etablert ulike "pakker" ut fra prioriteringer som KILE, risiko, avstand til vei osv. Alt med det formål å effektivisere den operative utførelsen. 

Wiseline utarbeider, i samarbeid med kunden, en  forslag til vedlikeholdsplan.

En vedlikeholdsplan er en oversikt over hvilke komponenter på hvilke mastpunkter som skal vedlikeholdes i påfølgende periode. Vedlikeholdsplanen bygger på selskapets vedlikeholdsstrategi. I vedlikeholdsstrategien er kostnad, risiko og usikkerheter vurdert for å finne optimalt nivå (Fig 1.2) for å gjøre vedlikehold for ulike komponenter og linjer. Planen skal operasjonalisere og effektivisere denne strategien ut fra hvilke avvik som prioriteres rettet i neste periode. 

 


 

Figur 1.1 Ulike "pakker" ut fra prioriteringer som KILE, risiko, avstander osv. Figur 1.2 Prinsipper og mål med risikobasert vedlikehold i Wiseline-modellen

 

I utviklingen av våre tjenester, løsninger og leveranse, er bærekraft et viktig verdiprinsipp.