Vedlikeholdsstrategi 

Formålet med denne analysen er å finne den optimale vedlikeholdsstrategien for et overføringsnett (Fig 1.1).

Vedlikeholdsstrategien skal optimalisere balansen mellom risiko, kostnad og risiko For å gjøre dette benyttes Wiseline-metoden og Wiseline Asset Insight. Wiseline har ved flere anledninger identifisert besparelser på over 30%.

Wiseline utarbeider, i samarbeid med kunden, en komplett forslag til vedlikeholdsstrategi.  

En vedlikeholdsstrategi er en del av en overordnet plan for å oppnå selskapets mål knyttet til drift og vedlikehold. Den legger føringer for hvordan vedlikeholdet skal gjennomføres fra år til år. Prinsippet bak denne Vedlikeholdsstrategien er risikobasert vedlikehold, der tilstandsdata blir kombinert med ulike risikomodeller. Hensikten med en slik strategi er å balansere kostnader til drift og vedlikehold mot risikoer (KILE, HMS og strømleveranse) og usikkerheter for å optimalisere vedlikeholdet mot ulike behov. Prinsippene er beskrevet i Figur 1.2.

 

 

Figur 1.1 Illustrasjon av kostnader og risiko ved ulike vedlikeholdsstrategier. Figur 1.2 Prinsipper og mål med risikobasert vedlikehold i Wiseline-modellen

 

I utviklingen av våre tjenester, løsninger og leveranse, er bærekraft et viktig verdiprinsipp.