Vårt oppdrag er å skape verdi for kundene våre gjennom reduserte kostnader og effektivisering av drift og vedlikehold av overføringsnettet.

Wiseline kombinerer levetidsanalyser, tilstandsdata, risikostyring og kostnader for å finne den optimale strategien for ditt nett. Wiseline har utviklet verktøyet WAI som simulerer ulike vedlikehold- og inspeksjonsstrategier med det formål å finne de optimale strategiene og planene. Wiseline er opptatt av bærekraft. Våre løsningene bygger opp under en bærekraftig utvikling.

Vi leverer:

Ø  Et totalbilde av den tekniske tilstanden for luftnettet, med tilhørende risiko som våre kunder har i dag.

Ø  En analyse som  dokumenterer og kommer med forslag til kostnad- og effektiviseringsgevinster innenfor inspeksjon og vedlikehold av luftlinjene.

 

Figur 1.1 Illustrasjon av sammenhengen mellom Inspeksjon- og Vedlikeholdsstrategi og de operative planene, for å oppnå kostnad-  og effektiviseringsgevinster. Figur 1.2 Prinsipper og mål med risikobasert vedlikehold i Wiseline-modellen

 

I utviklingen av våre tjenester, løsninger og leveranse, er bærekraft et viktig verdiprinsipp. 

 

 

United Nations Sustainable Development Goals web site: https://www.un.org/sustainabledevelopment/